MAATREGELEN TEGEN BESMETTING MET HET CORONAVIRUS (COVID-19) BIJ EVENEMENTEN (FASE 1)

Nu het Coronavirus ook in Nederland is aangetroffen en enkele evenementen zijn afgelast, vindt EHBO Wijk en Aalburg het belangrijk om maatregelen te nemen om haar evenementenhulpverleners tegen een eventuele besmetting te beschermen. Daarbij volgt EHBO Wijk en Aalburg de vigerende richtlijnen van het RIVM. Bezoek de website van het RIVM voor meer informatie.

Wanneer de besmettingskans oploopt zal de evenementenorganisator in overleg met gemeente en GGD het evenement afzeggen. Dat betekent dus dat de besmettingskans op evenementen die wél doorgaan erg klein is. Desondanks moeten tijdens het evenement alle hulpverleners alert blijven en de juiste hygiëne betrachten.

MAATREGEL 1: MOGELIJKE BESMETTING ZORGVERLENER

Evenementenhulpverleners die een kans hebben op besmetting met het Coronavirus moeten dit melden het bestuur en mogen geen hulp verlenen bij evenementen.

Wanneer je:

     - in een gebied geweest bent waar veel coronabesmettingen voorkomen (zoals de provincie Noord Brabant of Italië)

     - contact hebt gehad met iemand uit die gebieden

EN  

     - je milde klachten (verkoudheidsklachten, verhoging tot 38˚C) of ernstige klachten (koorts boven 38˚C en luchtwegklachten) hebt

dan mag je geen hulp verlenen.

Deze maatregel is van toepassing totdat de huisarts of GGD heeft vastgesteld dat je niet (meer) besmettelijk bent.

Je hebt alleen kans dat je besmet bent met het Coronavirus als:

 • je (lichte) koorts hebt met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid), ook al zijn de klachten niet ernstig

 • EN de afgelopen twee weken in een land/regio geweest bent met wijdverspreide verspreiding van   het coronavirus: China (inclusief Hong Kong en Macau), Singapore, Zuid-Korea, Iran of  in Noord-Italië (de provincies Lombardije, Veneto, Emiglia Romangna en Piëmonte)

 • OF de afgelopen twee weken contact hebt gehad met een patiënt met het coronavirus. 

Neem telefonisch contact op met je huisarts of de lokale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst als je denkt met het nieuwe coronavirus besmet te zijn.  De huisarts overlegt met de GGD of onderzoek naar het nieuwe coronavirus nodig is.

MAATREGEL 2: ALGEMENE HYGIËNEMAATREGELEN

Tijdens een evenement moeten de hulpverlener de algemene hygiënemaatregelen in acht nemen:

 • Was je handen regelmatig.

 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct na gebruik weg in een afgesloten afvalbak.

 • Raak je eigen gezicht (met name ogen en neus) niet/zo min mogelijk aan.

 • Schud mensen niet de hand.

 • Houd, indien mogelijk, gepaste afstand.

EHBO Wijk en Aalburg zorgt dat er zakdoekjes beschikbaar zijn voor alle hulpverleners die hoesten of niezen en op een evenement hulp verlenen. Zeep en handontsmettingsmiddelen zijn standaard op een evenement aanwezig. Deze zijn uitsluitend bedoeld voor de EHBO'ers en patiënten en mogen niet preventief aan anderen worden verstrekt. Met name handontsmettingsmiddelen zijn op dit moment erg moeilijk verkrijgbaar.

MAATREGEL 3: EXTRA HYGIËNEMAATREGELEN

Alle hulpverleners moeten de volgende extra hygienemaatregelen in acht nemen:

 • Was je handen in ieder geval: bij aanvang en na afloop van je dienst, voor en na ieder patiëntcontact en voor en na het schoonmaken van de behandelpost.

 • Bij elk patiëntcontact waarbij je een patiënt aanraakt moet je handschoenen dragen. Dus ook als er geen bloed of wonden zichtbaar zijn.

 • Schud patiënten niet de hand zolang je geen handschoen draagt.

 • Voorafgaand aan de inzet moet de behandelpost worden schoongemaakt met desinfectans (doekje of knijpfles). In ieder moeten alle delen waarmee de hulpverleners of patiënten in aanraking komen worden schoongemaakt, zoals de tafel, armleggers van de stoelen, brancardmatras, verbandkast, de trekkers van de rugtassen etc.

 • Na afloop moeten alle gebruiksmaterialen die met een patiënt in aanraking zijn geweest, zoals pincetten oorthermometers of scharen,  worden gedesinfecteerd met alcohol (alcohol keton 70%).

 • Alle afvalmaterialen moeten in een gesloten afvalemmer worden weggegooid.

  Het RIVM raadt het gebruik van mondkapjes alleen aan voor medisch personeel dat met (mogelijke) besmette patiënten in aanraking komt. EHBO Wijk en Aalburg volgt dit advies. 

MAATREGEL 4: ZORG VERLENEN AAN EEN MOGELIJKE BESMETTE PATIËNT

Wanneer zich een patiënt meldt die ernstige besmettingsverschijnselen vertoont (koorts met luchtweg-klachten, hoesten en/of niezen) moet je de volgende maatregelen treffen:

 • Laat de behandeling over aan een zorgprofessional (arts of verpleegkundige) als die op het evene-ment aanwezig is. Laat zo min mogelijk hulpverleners in contact komen met het risicoslachtoffer.

 • Als je zelf behandelt: was je handen, draag handschoenen en zet een mondkapje op. Draag desgewenst een veiligheidsbril.

 • Breng de patiënt naar een aparte ruimte of de hoek van de behandelpost (gezicht naar muur), in ieder geval minimaal 1 meter verwijderd van andere patiënten.

 • Zeg dat de patiënt in zijn elleboogplooi moet hoesten en geef hem een papieren zakdoekje voor het geval dat hij moet niezen.

 • Beoordeel of de patiënt een risico heeft op een Coronabesmetting (zie Maatregel 1). Is hij een risico laat hem dan de actie nemen zoals onder Maatregel 1 beschreven.

 • Draag je persoonlijke beschermingsmiddelen zolang je met de patiënt in contact bent.

 • Zet na de behandeling je veiligheidsbril af en desinfecteer die. Zet je mondkapje af zonder de voorkant aan te raken en doe die in een plastick zak. Het masker kan meermalen gebruikt worden: er zijn slechts zeer beperkt maskers aanwezig. Eenmaal gebruikt mag je de voorkant niet meer aanraken. Trek als laatste je handschoenen uit.

 • Reinig na afloop je handen met water en zeep en desinfecteer ze.