Eerste Hulp Aan Kinderen

De Module Eerste Hulp Aan Kinderen staat open voor iedereen ook als u nog geen eerste hulp EHBO diploma hebt.

Het is een losse module. Gediplomeerden krijgen de aantekening op hun diploma.

Speciaal voor gastoudergezinnen en “oppas oma’s en opa’s” bieden wij een module eerste hulp aan kinderen.
Hierbij behalen de deelnemers een module waarmee zij voldoen aan de ministeriële eisen.

Tijdens de cursus krijgt u inzicht in de verschillen tussen zuigelingen, kinderen en volwassenen, die van belang zijn voor de eerstehulpverlening zoals:

  • Lichaamsbouw
  • Gedrag van zuigelingen en kinderen bij ongeval en ziekte
  • Wijze waarop hier het best kan worden gereageerd.

U leert hoe eerste hulp te verlenen aan zuigelingen en kinderen bij stoornissen in de vitale functies en plaatselijk letsel, die veel bij deze doelgroep voorkomen.

U krijgt inzicht in de gevaren die in het bijzonder zuigelingen en kinderen bedreigen en de wijze waarop deze kunnen worden bestreden.